Bitwa pod Uśnikiem – 18 lutego 1946 r.

5 lutego rozpoczęła się, przygoto­wywana od początku roku 1946, wielka operacja wojsk komunistycznych, ma­jących na celu pacyfikację podziemia niepodległościowego na terenie trzech najbardziej „zagrożonych” oporem wo­jewództw – białostockiego, lubelskiego i warszawskiego. Do pomocy operującym już w Białostockiem dwóm batalionom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dwóm batalionom 18. Dywizji Piecho­ty przysłano dodatkowo batalion KBW z woj. mazurskiego […]