Białorusini a podziemie niepodległościowe na Białostocczyźnie.

Zajęcie Białostocczyzny przez Armię Czerwoną w drugiej połowie 1944 r. nie przyniosło wyczekiwanej przez jej mieszkańców wolności. Sowieci przystąpili do budowania systemu komunistycznego w Polsce. Ludność zamieszkująca
Białostocczyznę w większości przyjęła postawę zdecydowanie antysowiecką. Istniała jednak grupa obywateli polskich, która z przyczyn koniunkturalnych lub ideologicznych, włączyła się w dzieło budowy komunizmu w Polsce. Pewna
część tych osób była prawosławna, co wiązało się na ogół z poczuciem przynależności do narodowości białoruskiej.

Poniżej “Głos znad Narwi” do przeczytania i pobrania w pliku pdf. Ideą Wydawcy jest to, aby zapewnić bezpłatny i szeroki dostęp do publikacji.

Głos-znad-Narwi-Białorusini-a-podziemie