Okręg NZW Białystok (1945-1956)

Latem 1944 roku, w przeddzień wkroczenia Armii Czerwonej, na terenie Białostocczyzny działały struktury podziemia niepodległościowego obozu narodowego w postaci Okręgu NSZ Białystok (kryptonim „XIII”) oraz Okręgu NOW Białystok (kryptonim „Cyryl”). Z inicjatywy Okręgowego Delegata Rządu (konspiracyjnego wojewody w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego) – Józefa Przybyszewskiego „Grzymały”, przedwojennego działacza Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski, doszło […]