Oddział por. Henryka Jastrzębskiego ps. “Zbych”, “Bohun”, “Wyrwa”.

W marcu 1945 roku nastąpiło połączenie Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW – formacja scalona jeszcze w 1942 roku z Armią Krajową) z Narodowymi Siłami Zbrojnymi (NSZ) w jedną całość pod nazwą Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW). Okręgowi białostockiemu nadano kryptonim „Chrobry”. Okręg składał się z 9 komend powiatowych, a jedną z nich była Komenda Powiatu Łomża którą tworzyło 5 wydziałów oraz Powiatowy Wojskowy Sąd Doraźny. W jej skład wchodziło także kilka oddziałów bojowych – Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) – składających się z 10 – 25 dobrze uzbrojonych żołnierzy. Jednym z nich był oddział sierż/por. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych”, „Bohun”, „Wyrwa”, który działał od września 1945 r.

Poniżej “Głos znad Narwi” do przeczytania i pobrania w pliku pdf. Ideą Wydawcy jest to, aby zapewnić bezpłatny i szeroki dostęp do publikacji.

 

Głos znad Narwi ZBYCH.