Por. Kazimierz Żebrowski ps.”Bąk” – jeden z najtwardszych Polaków.

We wspomnieniach bliskich i sąsiadów Kazimierz Żebrowski dał się zapamiętać jako człowiek inteligentny
i dobrze ułożony. Ceniono go jako doskonałego rolnika. Budził powszechny szacunek okolicznych mieszkańców,
co było m.in. powodem, dla którego mieszkańcy gminy Szczepankowo wybrali go prezesem koła Akcji Katolickiej, będącej w rzeczywistości kontynuacją zdelegalizowanego przez piłsudczyków Obozu Wielkiej Polski. Był
on także aktywny w życiu politycznym. Należał do OWP i Stronnictwa Narodowego – największej partii politycznej w międzywojennej Polsce, posiadającej ogromne wpływy w Łomżyńskiem. Politycznym wzorem Kazimierza był twórca niepodległej Polski – Roman Dmowski, który w końcu lat 30 przebywał stale w majątku państwa Lutosławskich w Drozdowie pod Łomżą.

 

Poniżej “Głos znad Narwi” do przeczytania i pobrania w pliku pdf. Ideą Wydawcy jest to, aby zapewnić bezpłatny i szeroki dostęp do publikacji.

GŁOS znad Narwi BĄK